Nyelvválasztás:

Gyűjteményeink

Régészet

Régészet
A Tornyai János Múzeum régészeti osztálya 1930-ban jött létre, első vezetője Banner János volt. A régészeti gyűjtemény alapját az 1858 óta bővülő Bethlen Gábor Református Gimnázium Régiségtára jelentette. 1949-ben nyílt meg az első állandó régészeti kiállítás, melynek törzsanyagát a Banner János által, 1929 és 1945 között feltárt őskori leletanyag képezte. A Tornyai János Múzeum régészeti gyűjteménye az elmúlt évtizedben a háromszorosára duzzadt és ma már közel 150 000 darab beleltározott tárgyat tartalmaz.
Tovább »

Helytörténet

Helytörténet
A múzeum helytörténeti gyűjteménye több mint 8900 db műtárgyat őriz. Legrégebbi darabja egy 1491-ből származó, II. Ulászló által a szebeni varga céh számára kiadott oklevél. A gyűjtemény legnagyobb részét a vásárhelyi céhek, az Iparegylet, az Ipartestület és az Iparos Nőegylet emlékei alkotják. Fontos része a Csokán Pál-hagyaték, mely a vásárhelyi nyomdászat és lapkiadás 1884-1940 közötti időszakának kiadványait, reklámjait, meghívóit mutatja be. Őrizzük és gyűjtjük Vásárhely polgárainak hagyatékát, a város politikai és kulturális életének emlékeit. Jelentős a múzeum plakát és meghívó állománya is.
Tovább »

Fotógyűjtemény

Fotógyűjtemény
A gyűjtemény gondozza a legismertebb vásárhelyi fényképész, Plohn József hagyatékát. E mellett fontos feladata az összes Vásárhelyen született és tevékenykedett hivatásos és amatőr fotós életművének összegyűjtése és bemutatása, az immár évtizedes hagyományokra visszanyúló Vásárhelyi Fotószimpózium anyagának gondozása. Néhány fényképész a teljesség igénye nélkül, akiknek alkotásai megtalálható a fotógyűjteményben: Plohn Illés, Veress Gyula, Till Viktor, Till Aranka, Schnitzer Lajos, Bodrogi Imre, Lőkös Sándor, Eifert János, Dömötör Mihály, Kresz Albert.
Tovább »

Néprajz

Néprajz
A múzeumalapítás eszméje az 1904-es ipari és mezőgazdasági kiállítás néprajzi bemutatójának sikere kapcsán öltött testet. Az 1905-ben megszületett múzeum legkorábbi anyagát azok a néprajzi tárgyak alapozták meg, amelyeket Tornyai János festőművész útmutatása alapján Kiss Lajos, a későbbi jeles néprajzkutató gyűjtött össze. A több mint 9000 darabos gyűjtemény kiemelkedő részét alkotják Vásárhely népművészeti örökségének emlékei, a festett bútorok, a cserépedények és a szőrhímzéses párnavégek.
Tovább »

Képzőművészet

Képzőművészet
A múzeum képzőművészeti gyűjteményét Tornyai János 1936-os adománya alapozta meg. A múzeum két legendás igazgatójának, Galyasi Miklósnak és Dömötör Jánosnak köszönhetően a képzőművészet kiemelt szerepet kapott az intézmény életében, így a gyűjtemény folyamatosan gyarapodott – sőt a mai napig is gyarapszik a 3743 darabot számláló kollekció – vásárlással, a Vásárhelyi Őszi Tárlatok műveivel, a városhoz kötődő művészek adományaival és hagyatékaival, valamint különböző magángyűjteményekkel.
Tovább »

Numizmatika

Numizmatika
A Tornyai János Múzeum pénztörténeti gyűjteménye a régészeti feltárások során előkerült, vagy a múzeumnak ajándékozott ókori és középkori forgalmi pénzekre korlátozódik, és a régészeti gyűjtemény kiemelt részét alkotja. A régészeti telep és temető feltárások érmeanyagán kívül néhány középkori és kora újkori éremkincs is megtalálható a múzeum anyagában. Korábban, szakképzett numizmata hiányában a Tornyai János Múzeumban található numizmatikai emlékek legnagyobb része Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban került elhelyezésre.
Tovább »