Nyelvválasztás:

Képzőművészeti gyűjtemény

A múzeum képzőművészeti gyűjteményét Tornyai János 1936-os adománya alapozta meg. Alkotásainak közel ezer darabot számláló kollekciójával kívánta viszonozni a város, iránta megnyilvánuló megbecsülését. 1936 nyarán, két ajándékozási szerződésben először 89 festményt, majd 830 festményt és rajzot ajándékozott a városnak. Ehhez a hagyatékhoz, a festő 1936. szeptember 20-án bekövetkezett halála után a város csak a művész özvegyével való hosszas pereskedés után jutott.

Az 1946-tól igazgatóként működő Galyasi Miklós érdeklődésének köszönhetően megszaporodtak a múzeum képzőművészeti kiállításai, ezzel együtt a gyűjtemény is gyarapodott. 1954-ben Kohán Györggyel kötött egyezség értelmében a múzeum bekereteztette a festő alkotásait, ennek fejében a művek egy részét az intézmény kapta meg.

1954-ben rendezték meg az első Vásárhelyi Őszi Tárlatot, mely a mai napig a múzeum évenkénti legjelentősebb időszaki kiállítása. Jelentőségét növelte az a hagyomány is, amely szerint a Művelődési Minisztérium minden alkalommal 20-30 alkotást vásárolt a kiállítás anyagából, melyet a múzeumnak adott át. Így a városhoz kötődő művészek alkotásai egyre nagyobb számban kaptak helyet a gyűjteményben.

1961-től Dömötör Jánost (1922-2009) nevezték ki a Tornyai János Múzeum igazgatójának, akinek művészetszervező munkája nyomán a képzőművészet kiemelkedő szerepet kapott az intézmény életében. Munkásságának több mint négy évtizede alatt számos kiállítást rendezett, műveket vásárolt és publikációkat jelentetett meg ebben a témakörbe.

A képzőművészeti gyűjtemény gyarapodásához néhány magángyűjtemény is hozzájárult. A két világháború között a város legnagyobb magángyűjteménye Wiener Tibor (1887-1978) görögkeleti lelkész nevéhez fűződött. A jelentős néprajzi és egyháztörténeti anyag mellett képzőművészeti anyaga is számos kiemelkedő művet tartalmazott. Ebből a kollekcióból 1957-ben 37 alkotás került a múzeum tulajdonába, majd 1989-ben további 56 darab festmény. A gyűjteményből 2010-ben rendezett kiállítást a múzeum, ahol olyan művészek munkáit láthatta a közönség, mint Czimra Gyula, Kádár Béla, Barcsay Jenő, Kmetty János, Bene Géza, Hanna Mela, Klie Zoltán és Vörös Géza.

Későbbi időszakot képvisel Égető János gyűjteménye, aki 1950-től a múzeum gazdasági ügyintézője volt. Nyugdíjba vonulása után, a több mint száz darabot számláló képzőművészeti gyűjteményét életjáradéki szerződés keretében átadta a múzeumnak. Anyaga az 1945 utáni vásárhelyi művészet legjelesebb képviselőinek munkáiból állt össze.

A művészi hagyatékok közül ki kell emelni Tóth Menyhértnek (1904-1980) azt a 46 alkotását, melyet özvegye, Lándori Angéla, 1981-ben ajándékozott a múzeumnak. Az ajándékozás hátterében az állott, hogy 1964-ben a múzeum kiállítást rendezett a művésznek, akinek visszavonultságban töltött több mint húsz év után ez volt az első önálló kiállítása, egyben visszatérése a művészeti életbe. A hagyaték az Alföldi Galéria állandó kiállításán tekinthető meg.

Az 1970-es években Rubleczky Géza szobrászművész munkáiból került a múzeumba 125 kisplasztika és grafika. Özvegye, a művész vásárhelyi alkotói korszakára emlékezve adta át az anyagot.

A városhoz több szállal kötődő szobrászművész, Szabó Iván (1913-1998) hagyatékából, az Alföldi Galériában láthatók kisplasztikák és fa domborművek.

Főiskolai élményei és Endre Bélához fűződő barátsága révén került 1988-ban Barcsay Jenő festőművész tíz műve a múzeum tulajdonába. 1990-ben pedig Hincz Gyula, festő- és grafikusművész 17 grafikájával gyarapodott a gyűjtemény.

1991-ben, Dömötör János nyugdíjazását követően Nagy Imre művészettörténész vette át az intézmény vezetését. Tevékenysége szakszerű folytatást jelentett a képzőművészeti hagyaték ápolásában egészen 1999 elejéig, amikor a Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatóságának tudományos igazgatóhelyettese lett.

Távozása után Nagy Vera, néprajzkutató-muzeológus került az intézmény élére, aki a muzeológia más területeinek bemutatása mellett a korábbi, időszaki képzőművészeti kiállítások sorát továbbra is igyekezett folytatni, s ezekhez még újabbak csatlakoztak, az időközben megindult szimpozionok – kerámia, képzőművészet, fotó – összegző kiállításainak formájában. A múzeum új kiadványának (Múzeumi Műhely) sorában is helyet kapott a képzőművészet, itt jelent meg 2003-ban Fülöp Erzsébet Kovács Máriáról írott tanulmánya.

2006-tól az Őszi Tárlat kiállításai méltóbb helyre kerültek, az Alföldi Galéria földszinti termeibe. Ezek anyagából pályázati úton továbbra is minden évben bővül a gyűjtemény, de alkalmanként egyéni adományozással is gyarapodik, 2010-ben Samu Katalin ajándékozott saját műveiből kisplasztikákat és rajzokat a múzeumnak.

Jelenleg a képzőművészeti gyűjtemény 3743 darabot számlál.

Eseménynaptár
« » 2024 május
ke sze csü szo va
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2